Cei interesati de acest programul de finantare Start Up Nation pot solicita un acord de principiu de finantare si pot completa planul de afaceri pe sit-ul ministerului www.aippimm.ro unde vor gasi informatii importante , inclusiv date despre verificarea, semnarea acordului de finantare, decont, plati ,cheltuieli, precum si monitorizare si raportare.Solicitantii se pot inregistra cu user si parola dupa ce isi creaza contul de inscriere.Vor primi automat pe e-mail un link de confirmare.Adresa de e-mail trebuie sa ramana aceeasi pe toate perioada implementarii si monitorizarii programului.

Planul de afaceri poate fi transmis timp de 30 de zile calendaristice de la momentul inscrierii in program, intre orele 10.00 si 20.00 a ultimei zile de inscriere.

Pentru a fi acceptati in program, solicitantii vor avea nevoie de minim 50 de puncte dintr-un total de 100, puncte care sunt stabilite si calculate in mod real si transparent conform unei grile de evaluare.Dupa expirarea termenului de inscriere, solicitantii vor putea vedea daca sunt acceptati pe site-ul institutiei, sau respinsi in cazul in care nu au obtinut cele 50 de puncte minime necesare.

Admiterea in program se va face in ordine descrescatoare punctajului obtinut la evaluarea on line a planului de afaceri.In cazul in care apar punctaje egale, diferentierea se va face tinand cont de urmatoarele:

– numarul locurilor de munca ce se vor crea in cadrul programului;

– numarul locurilor de munca ocupate de someri, absolventi de liceu dupa anul 2012, persoane cu dizabilitati;

– activitatea pentru care se solicita finantarea ;

– echipamente tehnologice achizitionate;

– data si ora inscrierii in program

Dupa finalizarea acestei etape, fiecare proiect va primi un numar de identificare in Registrul Unic Electronic(RUE), dupa care, se va completa o cerere tip de acord de principiu pentru finantare care se va incarca in aplicatia electronica.Fotocopia acesteia cu semnatura imputernicitului sau a reprezentantului legal, va trebui notata cu mentiunea-„conform cu originalul”-

In cazul in care documentele nu sunt incarcate corect in aplicatie sau nu sunt lizibile, solicitantii pot cere lamuriri si daca nici in urma acestora , documentele nu sunt corecte, prevederile programului nu mai pot fi utilizate de solicitant.